تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  کارگروه اخلاق

  کارگروه اخلاق شبکه ایمنی نانو ایران

  کارگروه اخلاق در نانوفناوری به عنوان یکی از چهار کارگروه اصلی شبکه ایمنی فناوری نانو و متشکل از هفت نفر از متخصصین و صاحبنظران دراین حوزه به مباحث اخلاقی، فقهی وحقوقی مرتبط با پژوهش، توسعه، تولید، محصولات، مشتری و بازار در فناوری نانو می پردازد.
  نظر به گستره وسیع مباحث مطروحه در این بخش، تاثیرات مستقیم آن بر نحوه تعاملات انسانی- اجتماعی و فناوری نانو و نیز توجه جدی مجامع علمی و نظارتی بین المللی به این مقوله، کارگروه مذکور از اهمیت و جایگاه ویژه ای در شبکه ایمنی برخوردار است. همچنین این کارگروه دارای ارتباطات کاری فراوان با سایر کارگروه های شبکه ایمنی بوده و در بسیاری از موارد، پاسخگوی نیاز آنها به ویژه در زمینه حقوق، مقررات و قوانین مربوطه می باشد.
  بنابراین، کارگروه اخلاق در نانوفناوری به طور کلی در سه حوزه Nano Ethics ، قوانین و مقررات، تبیین سیاست های کلی در حوزه اخلاق در فناوری نانو فعالیت می نماید. از جمله اولویت های این کارگروه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  1- با توجه به گسترش روز افزون استفاده از محصولات نانو در سطح جامعه، این کارگروه با رویکرد میان مدت و دراز مدت چهارچوب ها راشناسایی و در نهایت آیین نامه و مقررات لازم برای استفاده در سطح کشور و نیز ارائه به مجامع مرتبط بین المللی را، پیشنهاد می نماید .

  2- از آنجا که استانداردهای موجود زمینه را برای شناسایی استانداردها، پروتوکل ها، قوانین مورد نیاز و همچنین قانونگذاری در این حوزه فراهم می کنند، کارگروه با شناسایی مجموعه آن ها، زیر ساخت های لازم را ایجاد می نماید .

  3- این کارگروه در ادامه پس از انجام بررسی های لازم در سطح ملی و بین المللی و بررسی قوانین و مقررات موجود و مورد نیاز در آینده ، اولویت های مورد نظر را به صورت جزئی تر تعیین و بیان می نماید .