تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  فعالیت های کشورها

  در این بخش فعالیت ها و اقدامات کشورهای مختلف جهان در زمینه ایمنی در نانومواد و فناوری نانو مورد بررسی قرار می گیرد. منبع اصلی اطلاعات و مطالب کشورها سندی است که هر ساله توسط  سازمان OECD با عنوان «پیشرفت های جاری در زمینه ایمنی نانومواد ساخته شده» منتشر می گردد.

  شرح اقدامات و فعالیت های کشورها ذیل سرفصل های زیر ارائه گردیده است:

     الف. قوانین، مقررات و دستورالعمل ها

     ب. برنامه های داوطلبانه یا نظارتی

     ج. ارزیابی ریسک

     د. مستندات مربوط به تجربیات و اقدامات سودمند

     ه. راهبردهای آزمون جامع و روش های آزمون جدید

     و. برنامه ها و راهبردها
        * حوزه ایمنی و سلامت در انسان و محیط زیست
        * حوزه ارزیابی چرخه عمر و اثرات مثبت و منفی محیط زیست و سلامت

     ز. مشورت با مردم و ذینفعان

     ح. سنجش و کاهش در معرض قرارگیری

     و. سایر موارد

  برای هر کشور اطلاعات زیر گردآوری و ارائه گردیده است:

  1. گزارش خلاصه از فعالیت ها و اقدامات که در قالب یک فایل pdf تهیه شده و در محل filereader.php?p1=main_437175ba4191210ee، قرار داده شده در برابر نام هر کشور قابل دریافت است.

  2.  متن خلاصه شده ای از گزارش فوق که در صفحه متعلق به هر کشور ارائه شده است. این متن از سه بخش شامل: «چکیده»، «مراکز و سازمان های فعال» و «فعالیت ها و اقدامات» تشکیل شده است.

  3. پیوندهای مرتبط و سودمند که در لابلای متن خلاصه شده، به رنگ قرمز مشخص گردیده است. این پیوندها به صفحاتی ارجاع می دهند که برای بررسی بیشتر سودمند هستند و  مستقیما به متن ارائه شده مربوط می شوند.

  4. مستندات مرتبط و سودمند که در لابلای متن پیوست گردیده است و می توان آن را از محل filereader.php?p1=main_310452f0babd6ec4c دریافت نمود. این مستندات شامل گزارش، راهنما، مقاله و یا هر سند دیگری است که مستقیما به فعالیت ذکر شده در متن مربوط می شود، مانند گزارش نهایی یک پروژه و یا راهنمای تدوین شده برای یک فعالیت.

  5. سایر مستندات که شامل مستنداتی است که در حوزه ایمنی نانو و شرح و نتایج فعالیت ها توسط کشورها و سازمان های مرتبط و فعال آنها منتشر می شود. این مستندات در انتهای صفحه هر کشور آمده و از محل filereader.php?p1=main_310452f0babd6ec4c قابل دریافت است. 

  کشورهای مورد بررسی به همراه پیوند صفحات و گزارش فعالیت ها و اقدامات آنها

  -----------------------------------------------------
  1. استرالیا - Australia

  2. اتریش - Austria

  3. کانادا - Canada

  4. چک - Czech

  5. دانمارک - Denmark

  6. فنلاند - Finland

  7. فرانسه - France

  8. آلمان - Germany

  9. ایرلند - Ireland

  10. ایتالیا - Italy

  11. هلند - Netherlands

  12. لهستان - Poland

  13. افریقای جنوبی - South Africa