تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  پیام مدیر شبکه

  * پیام مدیر شبکه ایمنی فناوری نانو ایران


  سرعت پیشرفت علوم و فناوری هر روز بیشتر از روز قبل است. در عصر سرعت، انسان به محصولات و فناوری هایی نیاز دارد که حیات او را با دقت، سرعت و بهره وری بیشتری یاری کنند که بی تردید یکی از آنها فناوری نانو است. بدیهی است که این فناوری نیز همانند سایر فناوری ها به طور بالقوه دارای اثرات مثبت و منفی گوناگونی است و بنابراین شناسایی کامل ابعاد گوناگون آن و تشخیص مرزهای ایمن و خطوط قرمزی که برای آن ترسیم می گردد، تاثیر به سزایی در بهره برداری و کاربرد صحیح از این فناوری خواهد داشت.

  ایمنی نانو از جمله مسایلی است که در مباحث مرتبط با EHS مورد توجه جهانی قرار گرفته است و با توجه به پیشرو بودن ایران در این فن آوری هر نوع افراط و تفریطی در برخورد با خطرات احتمالی نانو می‌تواند تاثیرات عمیقی برای توسعه این فناوری مهم در کشور داشته باشد.

  امروزه نانوفناوری در حوزه های دارو و سلامت،کشاورزی و محیط زیست در ایران و جهان علاوه بر پژوهش های پردامنه، کاربردهای گوناگونی را ارائه و محصولات متعددی را معرفی نموده است. محصولات متنوعی همانند ضدعفونی کننده ها و سایر محصولات نانویی با کاربردهای دارویی، لوازم خانگی، پوشاک، کشاورزی و... با هدف ارتقاء کیفیت زندگی، تولید شده یا به کشور وارد می شوند. به همین دلیل اهمیت ایمنی فرآورده های حاصل از کاربرد فناوریهای نو به ویژه نانوفناوری ضروری به نظر می رسد.

  خوشبختانه در حال حاضر رویکردهای ملی و بین المللی به موضوع استاندارد و ایمنی نانوفناوری به شدت تقویت شده و مورد تاکید و پیگیری جدی قرار گرفته است. رفع موانع در تنظیم مقررات ملی و بین المللی و رویکردهای جهانی برای تعیین سمیت نانومواد مهندسی شده به عنوان هدف اصلی و مطالبه سازمان ها و نهادهای مرتبط بین المللی از جمله کمیته ذیربط در ISO قرار گرفته است.
  در ایران ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به عنوان متولی اصلی و رسمی توسعه این فناوری در کشور، همچنین خود را در زمینه بهره مندی ایمن از دستاوردهای رو به تزاید و چشم گیر آن مسوول دانسته و اقدام به تاسیس یا حمایت از ساختارهایی برای تضمین ایمنی محصولات نانو نموده است. ایجاد کمیته فناوری نانو در سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیزکمیته استاندارد نانو در وزارت جهاد کشاورزی از این دست اقدامات است که خوشبختانه دستاوردهای بسیار مثبت و چشمگیری در حوزه های تخصصی ذیربط داشته اند. علاوه بر این در جهت توسعه زیر ساخت های مورد نیاز و شبکه سازی متخصصین فعال و علاقمند در حوزه ایمنی، بهداشت، سلامت و محیط زیست، اقدام به ایجاد شبکه ایمنی نانو ایران نموده است.
  متخصصین و مراکز مرتبط در سطح کشور با عضویت در این شبکه زمینه همکاری در چارچوب اولویت های مشخص شده در شبکه را خواهند یافت و ضمن تبادل نتایج حاصل در بستر این شبکه با ایجاد هم افزایی و انباشت دانش، زمینه های لازم برای پشتیبانی کشور در حوزه تنظیم مقررات و آیین نامه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست را فراهم خواهند نمود.

  امید است شبکه ایمنی نانو ضمن حمایت از فعال سازی و بکارگیری توان علمی و تحقیقاتی کشور در حوزه مورد بحث، نقش بسیار موثری را در راستای توسعه ایمن تولید محصولات و فراورده های نانو فناوری ایفاء نموده و در راستای اهداف تعیین شده قدم های مفیدی بردارد.