تقویم رویداد ها

    لیست رویداد ها

    آرشیو اخبار

    برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی، بهداشت و مدیریت پسماند نانو مواد در دانشگاه شیراز حضور نماینده ایران در دومین نشست ایمنی و استانداردسازی محصولات نانو در اتریش برگزاری اولین دوره تخصصی تدوین استاندارد با حضور فعالان این حوزه برگزاری کارگاه های تخصصی توسط آنابیز در حاشیه یازدهمین جشنواره نانو برگزاری نشست آسیا-اروپا در زمینه ایمنی و گواهی‌ دهی محصولات فناوری نانو برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: «ایمنی، بهداشت و مدیریت پسماند نانو مواد» در دانشگاه صنعتی قوچان آغاز تدوین استاندارد ملی فناوری نانو با عنوان «نگاهی به چارچوب‌های موجود در توسعه حدود مجاز مواجهه شغلی و محدوده های آن برای نانو اشیاء و انبوهه ها و کلوخه های آنها» کارگاه آموزشی Health and Safety Practices in Nano Occupational Settings تقدیر از کمیته فنی استانداردهای فناوری نانو در همایش ملی روز جهانی استاندارد آغاز تدوین استاندارد ملی فناوری نانو با عنوان «واژه نامه - بخش 9 : محصولات و سامانه های الکتروتکنیکی نانوپدید»