تقویم رویداد ها

    لیست رویداد ها

    آرشیو اخبار

    نشست مشترک مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برای تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی کالا در حوزه فناوری نانو برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی، بهداشت و مدیریت پسماند نانو مواد در دانشگاه شیراز حضور نماینده ایران در دومین نشست ایمنی و استانداردسازی محصولات نانو در اتریش برگزاری اولین دوره تخصصی تدوین استاندارد با حضور فعالان این حوزه برگزاری کارگاه های تخصصی توسط آنابیز در حاشیه یازدهمین جشنواره نانو برگزاری نشست آسیا-اروپا در زمینه ایمنی و گواهی‌ دهی محصولات فناوری نانو برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: «ایمنی، بهداشت و مدیریت پسماند نانو مواد» در دانشگاه صنعتی قوچان آغاز تدوین استاندارد ملی فناوری نانو با عنوان «نگاهی به چارچوب‌های موجود در توسعه حدود مجاز مواجهه شغلی و محدوده های آن برای نانو اشیاء و انبوهه ها و کلوخه های آنها» کارگاه آموزشی Health and Safety Practices in Nano Occupational Settings تقدیر از کمیته فنی استانداردهای فناوری نانو در همایش ملی روز جهانی استاندارد