تقویم رویداد ها

    لیست رویداد ها

    متن خبر

    برگزاری کارگاه "فناوری نانو در دامپزشکی - کاربردها و فرایندهای مجوزدهی"

    تاریخ : 1398/07/20 تعداد بازدید : 3016

    همزمان با دوازدهمین جشنواره فناوری نانو، "کارگاه فناوری نانو در دامپزشکی - کاربردها و فرایندهای مجوزدهی" همراه با ارائه گواهی پایان دوره، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن 5(ملل)، برگزار شد. مدرسین این دوره دکتر محمد کاظم کوهی، دکتر نسرین محمودان، دکتر اقدس صفری، دکتر رابعه منهاج نیا بودند.