تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  گزارش کاربرد معیارهای طبقه بندی GHS برای نانومواد منتشر شد.

  تاریخ : 1398/06/01 تعداد بازدید : 2944

  در ماه می 2019 شورای وزیران شمالی مقاله ای تحت عنوان "کاربرد معیارهای طبقه بندی GHS برای نانومواد" منتشر کردند. هدف این پروژه مرور کاربرد سیستم طبقه بندی و برچسب زدن مواد شیمیایی (GHS) ، که در سطح جهانی هماهنگ شده است، برای نانومواد ساخته شده با در نظر گرفتن پیشرفت کار علمی بین المللی بود.

  این پروژه خاطرنشان می کند کارگروه نانومواد ساخته شده (WPMN)  سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)  پیرو برنامه آزمایش نانومواد ساخته شده، داده های زیادی درباره نانومواد تولید و گردآوری کرده است. این اطلاعات بعدا برای برخی نانومواد از پیش انتخاب شده، مورد بررسی بیشتر قرار گرفت: نانولوله کربنی تک دیواره(SWCNT)، نانو دی اکسید سیلیکون، نانونقره و نانو اکسید زینک. به علاوه مناسب بودن معیارهای طبقه بندی GHS برای داده های تولید شده برای پنج کلاس خطر سلامتی ارزیابی شدند وغربالگری اولیه نشان داد نیاز به طبقه بندی وجود دارد.

  در نهایت، در صورت امکان، طبقه بندی مربوط به نانومواد بررسی شدند. برای هر کلاس خطر مربوطه، داده های آزمون موجود برای نانومواد با توجه به موارد زیر خلاصه و مورد ارزیابی قرار گرفتند:

  • کاربردی بودن روش‌های آزمون

  • کاربردی بودن معیارهای GHS و طبقه بندی پیشنهادی

  • شکاف ها وعدم قطعیت‌های شناسایی شده داده ها

  • نیاز به تجدید نظر در معیارهای GHS یا راهنمایی های بیشتر