تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا در توسعه دستورالعمل آزمون OECD برای نانومواد مشارکت می کند.

  تاریخ : 1398/04/21 تعداد بازدید : 603

  مرکز تحقیقات مشترک (JRC) کمیسیون اروپا (EC) در مطبوعات مشارکت خود را با سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) در توسعه دستورالعمل آزمون برای ارزیابی ایمنی نانومواد منتشر کرد.

   بر اساس این انتشار دانشمندان JRC به طور فعال در بحث های گروه کاری OECD در مورد نانومواد تولید شده (WPMN) شرکت کرده اند. گروه کاری هماهنگ کننده های ملی برنامه دستورالعمل آزمون (WNT) مسئولیت توسعه نهایی، بحث و مذاکره و تصویب دستورالعمل های آزمون را به عهده دارد، و JRC به عنوان یک پیوند بین WPMN و این گروه نقش مهمی ایفا می کند.

  JRC یادآور شده است که فعالیت های WPMN در مورد دستورالعمل آزمون شامل موارد زیر است:

  ·         چهار دستورالعمل آزمون جدید و پنج سند راهنما که اخیرا توسعه داده شده اند و تعیین مشخصات نانومواد، سرنوشت احتمالی آنها در محیط زیست و اثرات احتمالی سمیت ژنتیکی را بررسی می کنند.

  ·          شش پروپوزال پیشنهادی جدید که برای توسعه در آوریل 2019 مورد تایید قرار گرفته اند و سرنوشت محیط زیستی و اثرات حساسیت احتمالی را بررسی می کنند

  ·         مباحثه و تهیه هشت پروپوزال پیشنهادی دیگر برای دستورالعمل های آزمون یا اسناد راهنما که به بررسی اثرات احتمالی بر روی سلامت انسان و محیط زیست می پردازند.

  اطلاعات بیشتر در مقاله ای در سم شناسی مقرراتی و فارماکولوژی (ژوئن 2019( قابل دسترسی است،

  "توسعه دستورالعمل های آزمون OECD جهت انجام آزمایش اصولی نانومواد برای اطمینان از پذیرش متقابل داده های آزمون"