تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  آکادمی علوم اتریش یک پرونده nanotrust با مفهوم "ایمن با طراحی" منتشر میکند.

  تاریخ : 1398/04/11 تعداد بازدید : 626

  موسسه ارزیابی فناوری آکادمی علوم اتریش، یک پرونده NanoTrust تحت عنوان " ادغام اولیه جنبه های ایمنی در فرایندهای نوآوری" منتشر کرده است.

  این پرونده با تمرکز بر مفهوم "ایمن با طراحی" (SbD) به طور اختصاصی در حوزه نانو، یک دید کلی از مفاهیم پشت ایده ی ادغام ملاحظات بهداشتی یا ایمنی محیط در طراحی مواد، محصولات یا فرایندها ارائه می دهد. هدف SbD در نظر گرفتن مسائل ایمنی در اوایل و در طول کل فرایند توسعه محصول است.

  بر اساس این پرونده، مفاهیم در نظر گرفته شده SbD در حوزه نانو، برای نشان دادن نگرانی های غالب در مورد خطراتی است که مراحل ابتدایی توسعه نانومواد و محصولات جدید ممکن است برای محیط زیست و سلامت انسان داشته باشند. همچنین نشان می دهد فرض اولیه مفهوم SbD این است که اگر مواد، محصولات، ابزارها و فناوری ها را تا جای ممکن ایمن کنیم، می توانیم ریسک ها را کاهش دهیم.

  به مرحله توسعه محصول توجه ویژه ای شده است، زمانی که هنوز می توان برای کنترل مجموعه ای از این عوامل مداخله کرد. مطابق با اصل احتیاط و پیشگیری، ادغام اولیه ایمنی در فرآیند نوآوری به طور کلی مطلوب است.

  در سال های اخیر، بر اساس این پرونده، پروژه های زیادی به مفهوم SbD و اجرای عملی آن در صنعت پرداخته اند. در کنار نقاط قوت این مفهوم، مانند تمرکز اولیه بر مسائل مربوط به ایمنی، تعدادی چالش درباره کاربرد عملی نیز شناسایی شده اند. در پرونده نوشته شده است که ماهیت داوطلبانه استفاده از  SbD برای کاربران افزایش هزینه و صرف زمان بیشتر را به دنبال خواهد داشت در حالی که مزیت قابل مشاهده ای برای شرکت ندارد.

  بنابراین، در حال حاضر، "پیاده سازی مفهوم SbD در حوزه نانو باید سخت در نظر گرفته شود، اگر چه تلاش برای اعمال هرچه زودتر ملاحظات ایمنی در روند نوآوری به طور کلی بسیار مثبت است." این پرونده شامل چکیده ای از پروژه هایی است که در اتحادیه اروپا و سطوح ملی، SbD را در زمینه نانو مورد توجه قرار داده یا می دهند.