تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  کمیته ACGIH® TLV®-CS به دنبال اطلاعاتی در مورد نانولوله های کربنی است.

  تاریخ : 1397/12/07 تعداد بازدید : 197

  کمیته معیار آستانه محدودیت برای مواد شیمیایی(TLV®-CS) ، کنفرانس آمریکایی متخصصان دولتی صنعتی بهداشت (ACGIH®) نانولوله کربنی را در فهرست 2019 مواد شیمیایی و سایر مواد در حال مطالعه اضافه کرد.

  قرار داشتن در لیست در حال مطالعه نشان می دهد که کمیته TLV®-CS نانولوله کربنی را برای توسعه و تعیین مقدار آستانه محدودیت (TLV®) انتخاب کرده است.

  ACGIH® مقدار آستانه محدودیت را مقادیری بر پایه سلامتی توصیف میکند که نظر جامعه علمی را در مورد مواجهه با این مواد نشان می دهد. مواجهه به اندازه یا کمتر از مقدار آستانه محدودیت، ریسک ابتلا به بیماری یا آسیب نامناسبی را ایجاد نمی کند.

   

  کمیته TLV®-CS به دنبال اطلاعات و نظراتی حقیقی است، و فقط مواردی که به سلامتی و مواجهه بپردازند را در نظر می گیرد نه موارد اقتصادی و امکان سنجی فنی. ACGIH® فهرست در حال مطالعه خود را تا 31 ژولای 2019 به یک لیست با دو ردیف به روزرسانی خواهد کرد.

   

  ردیف 1 . ورودی های این ردیف شامل مواد شیمیایی و عوامل فیزیکی می شوند که ممکن است در سال جاری با توجه به جایگاه آن ها در فرآیند توسعه، به عنوان یک اطلاع از تغییر تعیین شده (NIC) یا اطلاع از قصد ایجاد (NIE) در نظر گرفته شوند.

   

  ردیف 2 . شامل مواد شیمیایی و عوامل فیزیکی می شود که در سال آینده در لیست در حال مطالعه باقی می مانند یا از آن حذف می شوند.

   

  اگر کمیته تصمیم بگیرد که با مقدار آستانه محدودیت ارائه شده برای نانولوله کربنی ادامه دهد، هیئت مدیره ACGIH® ابتدا مقدار ارائه شده را تصویب کرده و سپس به عنوان یک NIE در گزارش سالانه 2019 کمیته TLV®-CS به چاپ خواهد رساند. کمیته، نانولوله کربنی را در لیست 2018 مواد شیمیایی و سایر موارد در حال مطالعه آورده است.