تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  بررسی اجمالی مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده در تعریف نانومواد کمیسیون اروپا

  تاریخ : 1397/12/01 تعداد بازدید : 244

  JRC  گزارشی تحت عنوان " بررسی اجمالی مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده در تعریف نانومواد کمیسیون اروپا" منتشر کرده است، که از پیاده سازی توصیه کمیسیون اروپا (EC) در مورد تعریف نانومواد حمایت می کند.  (2011/696/EU)

   

  این گزارش مفاهیم و اصطلاحات کلیدی را در بر می گیرد و در زمینه های قانونی، آنها را مورد بحث قرار می دهد.  متناسب با گستره وسیع تعاریف، ملاحظات در این گزارش می توانند در همه زمینه های قانونی مربوطه مورد استفاده قرار گیرند؛ هیچ یک از آن ها مختص یک مقررات خاص نیستند.

   

  در این گزارش توصیه هایی برای پیاده سازی هماهنگ و یکپارچه تعریف نانومواد در هر زمینه قانونی خاص در اتحادیه اروپا و سطح ملی ارائه شده است.