تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  انتشار برنامه تحقیقاتی فناوری نانو برای سال های 2018 تا 2025 توسط NIOSH

  تاریخ : 1397/11/18 تعداد بازدید : 267

  موسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی (NIOSH) سندی با عنوان " ادامه حمایت از نیروی کار فناوری نانو: برنامه تحقیقاتی فناوری نانو موسسه NIOSH در سال 2018 تا 2025"  منتشر کرد.

   

  این سند از طریق این لینک قابل دسترسی می باشد.

   

  NIOSH از این برنامه تحقیقاتی فناوری نانو برای سال های مالی 2018 تا 2025 به عنوان یک نقشه راه برای پیشبرد موارد زیر استفاده می کند:

  (1) درک سم شناسی فناوری نانو و انواع مواجهه در محیط کار

   (2) پیاده سازی شیوه های مناسب مدیریت ریسک در طی فرآیند کشف، توسعه و تجاری سازی نانومواد مهندسی شده در طول چرخه عمر محصول آن ها.

   

  بر طبق این برنامه، اهداف تحقیقاتی ارائه شده توسط مرکز تحقیقات فناوری نانو NIOSH برای سال های مالی 2018 تا 2025 بر روی نیاز هایی خاص تمرکز می کنند که برای پر کردن شکاف های دانش و اولویت های نیازهای تحقیقاتی محیط زیستی، بهداشتی و ایمنی طرح پیشگامی ملی فناوری‌نانو (NNI) لازم هستند.

  این اهداف همچنین با برنامه استراتژیک NIOSH برای سال های مالی 2019 تا 2023 هم راستا می باشند. اهداف استراتژیک برنامه تحقیقاتی فناوری نانو شامل:

  1. افزایش درک نانومواد جدید و ریسک های سلامتی مربوطه برای کارگران نانومواد؛

  2. استناد به داده ها و اطلاعات اولیه برای افزایش درک یافته های خطرات اولیه نانومواد مهندسی شده؛

  3. استناد به راهنمای اولیه مواد برای آگاه سازی کارگران نانومواد، کارفرمایان، متخصصان سلامتی، آژانس های نظارتی و تصمیم گیرندگان در مورد خطرات، ریسک ها و رویکردهای مدیریت ریسک؛

  4. پشتیبانی مطالعات اپیدمیولوژیک برای کارگران نانومواد، شامل پزشکی، مقطعی، همسایگی احتمالی و مطالعات مواجهه کارگران؛

  5. دسترسی و پیشبرد پیوستگی ملی و بین المللی با راهنمای مدیریت ریسک

   

  هر هدف استراتژیک شامل اهداف میانه و فعالیت است. بر اساس بار، نیاز و تأثیر، برنامه تحقیقاتی فناوری نانو بیان می دارد که اهداف زیر سه اولویت اول برای مرکز تحقیقات NIOSH هستند:

   

  اولویت اول –

  هدف استراتژیک 1: افزایش درک نانومواد جدید و ریسک های سلامتی مربوطه برای کارگران نانومواد؛

  اثر: این تحقیق به بدنه دانش در مورد اثرات نامطلوب سلامتی در حیواناتی که در معرض مواد مختلف مهندسی شده قرار گرفته اند کمک خواهد کرد. یافته ها و نتایج تاثیر مستقیمی بر روی ارزیابی ریسک نتایج بالقوه برای کارگران در معرض قرار گرفته دارد، به تحقیقات اپیدمیولوژیک کمک می کند و زمینه ای فراهم می کند که می تواند برای ایجاد راهنما در فناوری های کنترل و نظارت پزشکی استفاده شود.

   

  اولویت دوم –

  هدف استراتژیک 3: استناد به راهنمای اولیه مواد برای آگاه سازی کارگان نانومواد، کارفرمایان، متخصصان سلامتی، آژانس های نظارتی و تصمیم گیرندگان در مورد خطرات، ریسک ها و رویکردهای مدیریت ریسک؛

  اثر: مخاطبان هدف متعددی مثل کارکنان و کارفرمایان فناوری نانو، کارکنان ایمنی و بهداشت حرفه ای، سیاستگذاران، تصمیم گیرندگان و / یا جامعه علمی در زمینه تحقیق، تولید، ساخت و ساز، معدن، نفت و گاز و مراقبت های بهداشتی استفاده از راهنمای NIOSH را شروع یا ادامه خواهند داد. آن ها از این راهنما برای توسعه، مدیریت و تجاری سازی نانومواد مهندسی شده استفاده خواهند کرد.

  از طریق برنامه ریزی استراتژیک، تحقیق، همکاری با ذینفعان و ایجاد اطلاعات در دسترس به طور گسترده ، NTRC حمایت از توسعه مسئولانه فناوری نانو را با ترجمه تحقیقات به راهنمای موثر و شیوه های مدیریت ریسک در طول چرخه حیات محصولات نانومواد مهندسی شده، ادامه خواهد داد.

   

  اولویت سوم –

  فعالیت/ اهداف خروجی 3 .1. 3: استفاده از یک روش طبقه بندی نانومواد خطرناک برای گروه بندی نانومواد مهندسی شده.

  اثر: این تحقیق شواهدی را برای توسعه الگوریتم های پیش بینی کننده روابط فعالیت ساختاری و سمیت نسبی برای استفاده در ارزیابی ریسک کمّی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج یافته های این تحقیق مبنای علمی برای توسعه محدودیت های مواجهه در حین کار برای نانومواد یا گروهی از نانومواد فراهم می کند.