تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  بررسی روش‌های مدیریت ریسک نانومواد موجود در محیط‌های کاری با هدف کاهش تماس‌های پوستی‌ و تنفسی

  تاریخ : 1397/06/18 تعداد بازدید : 429

  در گزارشی که در سالنامه " Work Exposure and Health " منتشر شده است اثر بخشی اقدامات مدیریت ریسک  نانو مواد در محیط کار بررسی شده است.

  در این گزارش ۴۱ مقاله مختلف در سه  موضوع اصلی‌ شامل روش‌های مهندسی‌ کنترل؛  تجهیزات تنفسی و روشهای محافظتی پوست ارایه شده است. طبق نتایج موجود داده‌های سنجش اثر بخشی مدیریت ریسک نانومواد محدود است و ارائه مقادیر کاربردی و مفید غیر ممکن است. همچنین به کمبود اطلاعات موجود در رابطه با کارایی راهرو‌ها و اتاق‌های ایزوله عاری از نانو مواد نیز اشاره شده است.

  این پژوهش توسط برنامه هفتم اتحادیه اروپا حمایت  می شود و بخشی از پروژه GUIDEnano and SUN می‌باشد.