تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  انتشار گزارش آژانس محیط زیست آلمان در رابطه با بسته بندی‌های پلاستیکی

  تاریخ : 1397/06/18 تعداد بازدید : 417

  آژانس محیط زیست آلمان گزارشی درباره کاربرد نانومواد در بسته بندی‌های پلاستیکی منتشر کرده است. این گزارش در حال حاضر فقط در آلمان قابل دسترسی است و به نانو موادی می‌پردازد که در بسته بندی های جدید و بهبود  یافته قابل استفاده هستند.

  طبق اظهارات آژانس نانو مواد موجود در برچسب‌ها و پوشش‌های سطح یبسته بندی های مشابه  نانو مواد موجود در رنگ‌های چاپی و جلا دهندها می باشد.

  از آنجایی که بیشترین کاربرد نانو مواد در صنعت بسته بندی در زمینه بسته بندی پلاستیکی می‌باشد این گزارش بر وجود نانو مواد در مواد پلاستیکی تمرکز دارد.

  این گزارش و سایر گزارشات آژانس در زمینه  نانو  مواد در اینجا قابل دسترسی است.