تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  بررسی جامع راه های تماس با نانومواد مهندسی شده توسط سازمان جهانی بهداشت شغلی

  تاریخ : 1397/05/08 تعداد بازدید : 363

  نانومواد مهندسی شده (ENMS) به علت اندازه شان خواص جالبی دارند و در لوازم الکتریکی، داروها، پاک کننده ها، لوازم آرایشی، رنگ ها ، مصالح ساختمانی، پارچه و لوازم کنترل آلودگی استفاده می شوند. با اینکه در سطح وسیعی از نانومواد مهندسی شده استفاده می شود، با این وجود اطلاعات مرتبط با خطرات تماس با این مواد به جز از راه استنشاق، محدود است و کارگران در سراسر جهان در معرض خطرات بالقوه سلامتی قرار دارند.

  تحقیقات گسترده ای توسط سازمان جهانی طب کار برای بررسی نحوه حفاظت از کارگران در خط تولید و پس از تولید ENMها انجام شده است.

  این تحقیق شامل ارزیابی کیفیت داده هایی است که سازمان بهداشت جهانی به هنگام ارائه پیشنهادات به سیاست گذاران و متخصصان بهداشت و سلامت در زمینه بهداشت و سلامت کارکنان مرتبط با ENM، از آنها استفاده می کند در این تحقیق، تعداد 107 مقاله مختلف مورد مطالعه قرار گرفت و 424 ارزیابی خطر تماس با این نانومواد انجام شد.

  طبق این نتایج برای کارکنان خط تولید و پس از تولید کلیه ENMها، هر سه نوع تماس یعنی استنشاق، بلعیدن و تماس با پوست باید مورد توجه قرار بگیرد.

  به طور کلی، مشابه سایر مواد، روش های تماس با ENM نه فقط به نوع ماده بلکه به شدت به فعالیت نانومواد (فرآیند و شرایط عملیاتی) بستگی دارد.

  این تحقیق شامل ارزیابی کیفیت داده هایی است که سازمان بهداشت جهانی به هنگام ارائه پیشنهادات به سیاستگذاران و متخصصان بهداشت و سلامت در زمینه بهداشت و سلامت کارکنان مرتبط با ENM، از آنها استفاده می کند.

  در این تحقیق، تعداد 107 مقاله مختلف مورد مطالعه قرار گرفت و 424 ارزیابی نوع تماس با این نانومواد انجام شد.

  طبق این نتایج برای کارکنان خط تولید و پس از تولید کلیه ENM ها، هر سه نوع تماس یعنی استنشاق، بلعیدن و تماس با پوست باید مورد توجه قرار بگیرد.

  به طور کلی مشابه سایر مواد، روش های تماس با ENM نه فقط به نوع ماده بلکه به شدت به فعالیت نانومواد (فرآیند و شرایط عملیاتی) بستگی دارد.

  در محیط کاری به علت تجمع ذرات ENMها و همچنین انتقال سطحی آنها، احتمال استنشاق و پس از آن مسمومیت پوستی و نیز داخلی وجود دارد. این موارد به عنوان نشانه ای برای احتمال تماس با نانومواد در محیط­های کاری می باشد و لزوم به کارگیری روش های کنترلی را نشان می دهد.

  این تحقیق توسط یونس باسیناس، آراژلی جیمنز، کارن سگالا، کارتی ون تونگرن و فینتان مورلی انجام شده است.