تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  انتشار برنامه تحقیقات شغلی نانومواد توسط سازمان ایمنی و بهداشت شغلی

  تاریخ : 1396/12/12 تعداد بازدید : 244

  طبق اطلاعیه سازمان ایمنی و بهداشت شغلی (NIOSH)، برنامه ملی تحقیقات شغلی نانومواد در بخش تولید منتشر شده است.

  به بیان سازمان NIOSH، هدف این برنامه ارائه اطلاعات و اقدامات لازم قابل اجرا برای شناسایی عوامل شغلی خطرزا در محیط کار تهیه شده است. این دستور کار برای توصیف مسائل، پرکردن شکاف های تحقیقاتی و برطرف کردن نیازهای سلامتی و بهداشتی بخش تولید قابل استفاده است.

  اهداف این برنامه به صورت زیر است:

  هدف اول: کاهش نرخ بیماری های حاد و مزمن ، آسیب ها و تلفات بخش تولید از طریق افزایش آگاهی در مورد خطرات شغلی و روش های کاهش تماس با خطرات ایمنی و بهداشت حرفه­ای.

   طبق این دستورالعمل انجام کارهای روزمره تکرار شونده، جمع­آوری و انتقال دستی مواد، کار با نانومواد، سروصدای بیش از اندازه و کار با مواد شیمیایی می تواند منجر به ایجاد بیماری های حاد و مزمن شود.

  هدف دوم: بهبود نظارت بر موارد خطرزا شغلی، تماس های شغلی و بیماری های ناشی از کار در بخش تولید.

  هدف سوم: بررسی خطرات فن­آوری های جدید و نحوه ایجاد بیماری های شغلی توسط این فناوری ها.

   فناوری های جدید شامل فناوری هایی می شود که باعث تغییر ساختار صنایع فعلی می شوند.

  هدف چهارم: بهبود ایمنی و بهداشت شغلی کارگران صنایع جدید.

  هدف پنجم: بهبود برنامه های آموزشی بخش تولید.

  هدف ششم: عملی کردن تحقیقات انجام شده در بخش تولید.