تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  بررسی ریسک وجود نانوذرات سلنیوم در مواد در تماس با مواد غذایی توسط سازمان ایمنی غذایی اروپا

  تاریخ : 1396/11/25 تعداد بازدید : 275
  کارگروه مربوط به آنزیم ها، عطرها، ادویه ها و مواد در تماس با مواد غذایی، در سازمان ایمنی غذایی اروپا (EFSA)، انتشار نانوذرات سلنیوم از روی سطح لایه پلی الفین و از درون لایه پلی اتیلن ترفتالات را بررسی می کند. 
  نتایج این ارزیابی در ژانویه 2018 در مجله EFSA، با عنوان " ارزیابی نانوذرات سلنیوم فعال برای استفاده در صنایع غذایی و در تماس با مواد غذایی" منتشر شده است.
  بر اساس خلاصه این مقاله، در کل آزمایشات انجام شده ، انتقال سلنیوم قابل تشخیص نبوده است. در این مقاله ذکر شده است که با در نظر گرفتن دانش فعلی در مورد خواص انتشار نانوذرات در پلیمرها در مورد مصرف نانوذرات سلنیوم در پوشش¬های غذایی چند لایه و پوشش پلی اولفین در هیچ نوع ماده غذایی و هیچ شرایطی نگرانی وجود ندارد.