تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  راهنمای ارزیابی ریسک علوم و فناوری نانو در مرحله دریافت پیشنهادات

  تاریخ : 1396/11/06 تعداد بازدید : 273
  اداره ایمنی مواد غذایی اروپا (EFSA) پیش نویس "راهنمای ارزیابی ریسک برنامه های کاربردی فناوری نانو در صنایع غذایی" را به نظرسنجی عمومی گذاشته است.
  این راهنما شامل موارد مربوط به صنایع غذایی از جمله مواد غذایی جدید، مواد در تماس با مواد غذایی، افزودنی های غذایی و آفت کش ها می باشد. به گفته این سازمان، این راهنما شامل پژوهش های انجام شده پس از انتشار نسخه قبلی این راهنما در سال 2011، به خصوص مطالعات مربوط به تماس با نانومواد و تقسیم بندی خطرات این مواد می باشد.
  این راهنما، پیشرفتهای بیان شده در مقالات علمی مرتبط با نانو سیستم های انتقال دارو در بدن و کاربردهای نانو کامپوزیت ها از جمله در غذاهای جدید، افزودنی های غذایی، حشره کش ها و ضد آفت ها را بیان می کند.
  به گفته سازمان EFSA، این راهنما با استفاده از مطالعات علمی جدید، دید بهتری نسبت به خواص فیزیکی و شیمیایی، ارزیابی تماس با نانومواد و بررسی ریسک ارائه می دهد. در این راهنما به طور خاص به تعریف نانوماده و همچنین پارامترهای اندازه گیری، روشهای مورد استفاده و نحوه شناسایی نانومواد نیز اشاره شده است. 
  علاوه بر این، موارد مربوط به ارزیابی تماس و شناسایی ریسک نانومواد نیز بیان شده است. در این گزارش، ملاحظات مربوط به آزمایشات درون تنی و برون تنی سم شناسی و قوانین مربوط به آزمایش های سم شناسی ارائه شده است. با توجه به نتایج اولیه آزمایشات، ممکن است به آزمایشات دیگری از جمله بررسی سمیت ناشی از مواردی مانند تولید مثل و رشد، ایمنی، سیستم عصبی و همچنین آلرژی زایی، بررسی اثرات بررسی میکروبیوم روده و فعالیت اندوکرین نیاز باشد.
  این گزارش کمبود پژوهش های انجام شده در زمینه سینتیک سم شناسی نانومواد را جبران می کند و نحوه استفاده بالقوه از روش های آزمایشگاهی و روش کار را نیز بیان می کند. در این گزارش روش های ارزیابی ریسک و شیوه تحلیل عدم قطعیت بیان شده و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده نیز داده شده است.