تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  گزارش سازمان ملل متحد پیرامون نگرانی های جدید محیط زیستی مرتبط با نانومواد

  تاریخ : 1396/11/02 تعداد بازدید : 262
  گزارشی با عنوان " نگرانی های جدید محیط زیستی سال 2017" توسط کارشناسان سازمان ملل متحد (UNEP) منتشر شده است. 
  این گزارش شامل شش موضوع مهم جدید از جمله نانومواد، بررسی زیست¬محیطی مقاومت ضد میکروبی، مناطق حفاظت شده دریایی و توسعه پایدار، طوفان¬های شن و راهکارهای استفاده از انرژی خورشیدی می -باشد.
  بخش مربوط به نانومواد، شامل کشفیات مربوط به نانومواد رایج، فرم های خاص، کاربردها، اثرات تماس زیست محیطی، اعمال مقررات سلامتی و ایمنی محیط زیستی می باشد. بر اساس این گزارش گسترش تحقیقات، تولیدات و استفاده از نانومواد مهندسی شده نیازمند سیاست هایی برای حمایت از نوآوری و کاربرد صنعتی صنایع شیمیایی و مهم تر از همه ایجاد چهار چوب های نظارتی و عملیاتی با هدف اطمینان از ایمن و غیر آلاینده بودن فرآیندها می باشد.