تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  آغاز تدوین استاندارد ملی فناوری نانو با عنوان «نگاهی به چارچوب‌های موجود در توسعه حدود مجاز مواجهه شغلی و محدوده های آن برای نانو اشیاء و انبوهه ها و کلوخه های آنها»

  تاریخ : 1396/10/10 تعداد بازدید : 746
  جلسه کمیسیون اولیه تدوین استاندارد ملی فناوری نانو با عنوان « نگاهی به چارچوب‌های موجود در توسعه حدود مجاز مواجهه شغلی و محدوده های آن برای نانو اشیاء و انبوهه ها و کلوخه های آنها (NOAAs)» در 9 آبان ماه برگزار گردید. در این جلسه کارشناسانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دارای تخصص در حوزه: بهداشت حرفه ای، سم شناسی، دامپزشکی و فناوری نانو حاضر شدند و به عنوان اعضای کمسیون فنی تدوین این استاندارد تعیین گردیدند.
  اهداف این استاندارد عبارت است از:
  • توصیف پیشرفته ترین چارچوب مبتنی بر شواهد برای توسعه حدود مجاز مواجهه شغلی برای NOAAs، و
  • بررسی داده های دردسترس کنونی و سایر رویکردها و روش های مورد استفاده (به طور مثال مواد معیار و سطوح مواجهه معیار) برای تصمیم گیری مدیریت ریسک شغلی برای NOAAs.
  حدود مجاز مواجهه شغلی ابزارهای مهمی در پیشگیری از بیماریهای شغلی هستند. حدود مجاز مواجهه شغلی براساس به حداقل رساندن احتمال اثرات نامطلوب از مواجهه با مواد بالقوه خطرناک در محیط کار استقرار یافته است. یک حد مجاز مواجهه شغلی عموما خاص یک ماده است (اگرچه، گاهی اوقات به صورت عمومی بیان می شود مانند گردوغبارها). در واقع حدود مجاز مواجهه شغلی برای ارایه یک برنامه ایمنی و بهداشتی شغلی مبتنی بر سلامتی برای ارزیابی اثربخشی کنترل مواجهه ها و دیگر اقدامات مدیریت ریسک در نظر گرفته شده است. 
  این استاندارد خلاصه ای بر وضعیت کنونی توسعه حدود مجاز مواجهه شغلی برای NOAAsارایه داده است و رویکردهای فعلی برای ارزیابی دسته بندی مخاطرات پیش فرض در غیاب داده های سم شناسی اختصاصی NOAAs شرح داده شده است. مخاطبان هدف این استاندارد در وهله نخست، متخصصان بهداشت و ایمنی در دولت، صنعت، و دانشگاه است که تخصص لازم برای توسعه حدود مجاز مواجهه شغلی را براساس رهنمودهای این استاندارد دارند. انتظار می رود که این استاندارد در توسعه استانداردهای مخاطرات و روش های ارزیابی ریسک شده و ارزیابی سیستماتیک ریسک بالقوه سلامتی مواجهه شغلی با NOAAs را تسهیل نماید.
  برای تدوین این استاندارد از منبع زیر استفاده گردیده است:
  ISO/TR 18637:2016 Nanotechnologies — Overview of available frameworks for the development of occupational exposure limits and bands for nano-objects and their aggregates and agglomerates (NOAAs)
  استاندارد ISO/TR 18637، مشتمل بر 82 صفحه می باشد و به عنوان اولین نسخه و در سال 2016 توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) منتشر گردیده است.