تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  گزارش آژانس ملی محیط زیست آلمان در مورد دستور العمل جدید سازمان بین المللی همکاری و توسعه اقتصادی با موضوع سنجش پایداری پراکندگی نانومواد

  تاریخ : 1396/09/22 تعداد بازدید : 109
  آژانس ملی محیط زیست آلمان (UBA) ، گزارشی با عنوان " پاسخ سوالات مرتبط با شیوه شناخت نانومواد در محیط زیست، ارائه ابزاری برای کمک به تصمیم گیری در مورد رفتار محیط زیستی نانومواد بر پایه الگوی پراکندگی، انحلال و پارامترهای زیست محیطی مختلف" منتشر کرد.
  به گفته آژانس UBA، برای تفسیر اطلاعات با توجه به سرنوشت زیست محیطی و رفتار نانومواد، لازم است پارامترهایی مانند انحلال، پراکندگی و پایداری پراکندگی به وضوح تعریف شوند. هدف از این پروژه، توسعه یک روش سنجش استاندارد توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) برای تعیین پراکندگی و پایداری پراکندگی نانومواد در محیط های زیستی شبیه سازی شده در قالب یک دستورالعمل جدید سنجش می باشد.
  برای این هدف، بررسی های تئوری، تجربی و اعتبارسنجی های لازم برای بررسی درصد اطمینان و قابلیت تکرار در سطح بین المللی انجام شد. با توجه به نظرات کارشناسان سازمان OECD ، پیش نویسهای موجود باید اصلاح شوند.
  روش سنجش پیشنهادی آژانس UBA که در اکتبر 2017 به سازمان OECD ارائه شد، با عنوان "راهنمای سنجش پایداری پراکندگی نانومواد در زیست محیط های شبیه سازی شده (OECD.NO.318) " منتشر شد. گزارش نهایی شامل ملاحظات، راهکارهای تجربی و نتایج است که اساس دستورالعمل های جدید سازمان OECD به شمار می رود. این گزارش همچنین شامل مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه واکنش های نانومواد در محیط زیست تا سال 2015 می باشد.