تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  انتشار گزارش اتحادیه اروپا با موضوع اکوسیستم های تسریع کننده پذیرش و استفاده از نوآوری های نانوفناوری

  تاریخ : 1396/09/18 تعداد بازدید : 154
  اداره کل تحقیقات و نوآوری کمیسیون اروپا گزارش جدیدی با عنوان "اکوسیستمی برای تسریع فرآیند پذیرش نوآوری های نانو تکنولوژی: گزارش گروه عالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای وابسته در زمینه علوم نانو، نانو فناوری و مواد پیشرفته" منتشر کرده است.
  این گزارش مشکلات و موانع مرتبط با پذیرش و استفاده از مواد پیشرفته و فناوری نانو را بررسی می کند.
  علاوه بر این، پیشنهادات کلیدی مرتبط با فرآیند صنعتی کردن شامل دسته بندی مواد، مدل سازی، تست اولیه و تطابق موارد ایمنی و نظارتی مواد نیز ارائه شده است.
  اقدامات مشخص شده برای افزایش رقابت در صنعت اروپا و بهبود شرایط اشتغال در اروپا پیشنهاد شده است.