تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  آغاز تدوین استاندارد ملی فناوری نانو برای محصول گرمکن تابشی گازسوز مبتنی بر نانوکاتالیست

  تاریخ : 1396/07/01 تعداد بازدید : 490
  جلسه کمیسیون اولیه  تدوین استاندارد ملی فناوری نانو برای محصول گرمکن تابشی گازسوز مبتنی بر نانوکاتالیست در 27 شهریور ماه برگزار گردید. تدوین این استاندارد توسط شرکت به فرآوران نوین آریا سرمد، به عنوان تولید کننده گرمکن های تابشی گازسوز نانوکاتالیستی با شدت پایین پیشنهاد گردیده است. در این جلسه متخصصانی از شرکت به فرآوران نوین آریا سرمد، انجمن احتراق ایران، اداره تجهیزات گازسوز انرژی بر سازمان ملی استاندارد، گروه صنعتی بوتان، واحد بررسی و ارزیابی محصولات (نانومقیاس)، شرکت ملی گاز ایران و ستاد توسعه فناوری نانو حاضر شدند و به عنوان اعضای کمسیون فنی تدوین این استاندارد مشخص گردیدند.
  این استاندارد، یک استاندارد پژوهشی است که به ارائه الزامات ساخت، روش های آزمون و تعیین ویژگی های گرمکن های تابشی گازسوز مبتنی نانوکاتالیستی با شدت پایین می پردازد. به عبارت دیگر هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات و روش های آزمون برای ساخت، عملکرد، ایمنی، طبقه بندی و نشانه گذاری گرمکن های گازسوز تابشی نانوکاتالیستی است.
  در تدوین این استاندارد، علاوه بر نتایج کارهای پژوهشی و داده های به دست آمده توسط شرکت به فرآوران نوین آریا سرمد، از منبع زیر نیز استفاده گردیده است:
  ANSI Z83.20 : Gas-fired tubular and low-intensity infrared heaters

  استاندارد ANSI Z83.20 ، مشتمل بر 151 صفحه می باشد و به عنوان سومین نسخه استاندارد و در سال 2016، توسط موسسه ملی استاندارد امریکا (IEC) منتشر گردیده است. این استاندارد به طور کلی به گرمکن های تابشی گازسوز با شدت پایین پرداخته است که نوع کاتالیستی آن زیرمجموعه ای از این گرمکن ها محسوب می شود.