تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  آغاز تدوین استاندارد ملی فناوری نانو با عنوان «واژه نامه - بخش 9 : محصولات و سامانه های الکتروتکنیکی نانوپدید»

  تاریخ : 1396/07/22 تعداد بازدید : 737
  جلسه کمیسیون اولیه  تدوین استاندارد ملی فناوری نانو با عنوان « واژه نامه  - بخش 9 : محصولات و سامانه های الکتروتکنیکی نانوپدید» در 19 مهر ماه برگزار گردید. در این جلسه متخصصانی از دانشکده برق دانشگاه شریف، دانشکده فنی دانشگاه تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی و ستاد توسعه فناوری نانو حاضر شدند و به عنوان اعضای کمسیون فنی تدوین این استاندارد مشخص گردیدند.
  این استاندارد به اصطلاحات و تعاریف سامانه ها و محصولات الکتریکی مبتنی بر نانومواد می پردازد. هدف از این استاندارد تسهیل ارتباطات و دستیابی به یک فهم مشترک میان سازمان ها و افراد در صنعت و کسانی است که با آنها تعامل می کنند.
  در تدوین این استاندارد از منبع زیر استفاده گردیده است:
  IEC TS 80004-9:2017 Nanotechnologies – Vocabulary – Part 9: Nano-enabled electrotechnical products and systems
  استاندارد IEC TS 80004-9، مشتمل بر 16 صفحه می باشد و به عنوان اولین نسخه استاندارد و در سال 2017 توسط کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) منتشر گردیده است.