تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  انتشار گزارش کارشناسان آلمان درباره استفاده از فناوری نانو در حوزه ساخت و ساز

  تاریخ : 1396/04/22 تعداد بازدید : 270
  در تاریخ 1 ژوئن 2017، سازمان حفاظت از محیط زیست آلمان، بخش ساخت و ساز و ایمنی هسته ای، گزارش جلسات بحث کارشناسان در مورد "فرصت ها و خطرات استفاده از فناوری نانو در حوزه ساخت و ساز" را منتشر کرد.
  در این جلسه، شرکت کنندگان درباره ارائه مواد ساختمانی به بازار و روش های معمولی سنجش اثرات این مواد بر محیط زیست و بر سلامتی انسان به بحث پرداختند. بر اساس این گزارش، طبق نظرات شرکت کنندگان، فرآیند تولید و استفاده از نانومواد ساختمانی خطرات بالقوه ای در پی دارد که با به کارگیری اقدامات حفاظتی معمول قابل کنترل است.
  تا به امروز، در فرآیند ارزیابی اثرات نانومواد بر محیط زیست و برسلامتی انسان، ویژگی های منحصر به این مواد در نظر گرفته نشده است. طبق این گزارش، احتمال ادغام الزامات مربوطه با استانداردهای اتحادیه اروپا وجود دارد، اما نیازمند آغاز همکاری طولانی مدتی است که اعضای اتحادیه اروپا بایستی آن را آغاز کنند.
  باید در مجوزهای رسمیِ محصولات ساختمانی، نانومواد را بیشتر مدنظر قرار داد و این هدف از طریق اعمال مجوزها و یا ادغام الزامات خاص قانون ساخت مدل انجام می شود. تعدادی از شرکت کنندگان خواستار شفافیت بیشتر در مورد مزایای استفاده از نانومواد و نیز انواع و مقادیر نانومواد استفاده شده در محصولات ساختمانی بودند.
  براساس این گزارش، ارزیابی جامع و اعلام مزایای محصولات شامل نانومواد و همچنین خطرات بالقوه مربوطه و نحوه دفع ضایعات آنها، برای پذیرش چنین محصولاتی اهمیت دارد.