تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  نگرانی های پیرامون استفاده از فناوری نانو در سطوح تماس مغز انسان- دستگاه

  تاریخ : 1396/03/22 تعداد بازدید : 220
  در ماه اوریل، پروژه Nano2All که وابسته به برنامه Horizon 2020 اتحادیه اروپا است ، جلسه گفت و گوی شهروندی با موضوع نقش فناوری نانو در زمینه سطح تماس مغز و دستگاه برگزار کرد.
  سناریو این گفت و گوشامل یک مقدمه کوتاه، ساخت "مقاصد آینده" توسط شرکت کنندگان جفت شده و و ایجاد دو نقل مرتبط با هر هدف و مقصود و نهایتاً بازتاب اهمیت، نیازها و نگرانی های ایجاد شده از این کار بود.
  این کارگاه11 شرکت‌کننده داشت (6 زن و 5 مرد) که 3 نفر نوجوان، 5 نفر جوان و 3 نفر میانسال بودند. شرکت‌کنندگان جوان تر نقش مهمی در فرآیند ساخت اجسام داشتند، در واقع قدرت تخیل و آینده نگری آنان باعث شد کل گروه بتوانند خلاقانه تر طرح شی مورد نظر را تصور کنند و بسازند.
  در انتهای جلسه، بحث با جمع بندی ارزش ها، نیازها و نگرانی های شرکت کنندگان از فناوری نانو و نقش آن در سطح تماس مغز و دستگاه پایان یافت.
  به طور کلی، شرکت کنندگان بیشتر از نیازها و نگرانی‌ها تمایل داشتند ارزش ها را به محققان و قانون گذاران منتقل کنند. در میان این ارزش ها، بر مفهوم زندگی اجتماعی، برابری و ایجاد زمینه برای انتخاب مستقل هر فرد تاکید کردند و و از محققان خواستن این ارزش ها را در کارهایشان در نظر بگیرند.
  همچنین نیاز به ارزش نهادن به ابعاد انسانی در توسعه فناوری های جدید، نیز برای شرکت کنندگان بسیار مهم بود. آنها به طور خاص اشاره کردند که هرگونه پیشرفت فناوری باید با هماهنگی شهروندان و در چارچوب‌های سختگیرانه اخلاقی باشد. در واقع نگرانی اصلی از توسعه  این فناوری ها مربوط به استفاده غیراخلاقی و نامناسب از داده ها و پیامدهای ناشی از استفاده از ایمپلنت های مغزی بر سلامت افراد است.
  جمع بندی این کارگاه بر اهمیت کنترل پژوهشگران برای باقی ماندن در چارچوب نیازهای پزشکی و نه فراتر از آن، تمرکز داشت.