تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  راه اندازی صفحه گروه تخصصی نانو مواد در وب‌سایت آژانس مواد شیمیایی اروپا

  تاریخ : 1396/03/11 تعداد بازدید : 215
  به تازگی بخش مربوط به گروه تخصصی نانومواد(NMEG)، در وب‌سایت آژانس مواد شیمیایی اروپا (ECHA) راه اندازی شده‌است. هدف گروه تخصصی نانو موادکه در سال 2012 پایه‌گذاری شده‌است، ایجاد زمینه‌های مشترک میان متخصصان در مورد مسائل علمی و تکنیکی مرتبط با اجرای قوانین REACH، CLP و همچنین قوانین نظارتی مرتبط با زیست کش‌ها یا همان بیوسیدال‌ها (BPR) برای نانومواد است. این گروه از اجرای برنامه کاری ECHA برای نانو مواد در بازه سال های 2016 تا 2018 حمایت می‌کند.
  در وب‌سایت این گروه می‌توان وظایف و فعالیت‌های گروه‌های تخصصی ، لیست اعضا و برنامه زمان بندی نشست‌ها و همچنین مدت زمان جلسات آینده را مشاهده کرد.