تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  بررسی استفاده از نانومواد در تجهیزات پزشکی توسط اتحادیه اروپا

  تاریخ : 1396/02/15 تعداد بازدید : 339
  در تاریخ 5 آوریل 2017، پارلمان اروپا قانونی را پیرامون لوازم پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی برون تن تصویب کرد. قوانین لوازم و تجهیزات پزشکی با این هدف تصویب شده اند که تضمین شود این دستگاه ها قابل ردیابی و مطابق با الزامات و استانداردهای ایمنی اتحادیه اروپا باشند. قوانین لوازم و تجهیزات پزشکی به استفاده از نانومواد در دستگاه های پزشکی می پردازد.
  طبق مطالب اظهار شده در گزارش فنی موجود در این باره، عامل کلیدی برای دسته بندی تجهیزات شامل نانومواد یا در ارتباط با نانومواد، پتانسیل این مواد در تماس با غشای سلول های داخلی بدن است. لذا دستگاه هایی که این پتانسیل در سطح متوسط و زیاد باشد، در گروه پرخطر قرار می گیرد و تحت سختگیرانه ترین دستور العمل های ارزیابی انطباق قرار خواهند گرفت. برای اینکه نهادها و تولیدکنندگان زمان لازم را برای اجرای این قوانین داشته باشند، به تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی فرصت سه ساله و به تولیدکنندگان تجهیزات تشخیص پزشکی آزمایشگاهی برون تن فرصت پنج ساله داده شده است.