تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  انتشار گزارشی توسط سازمان OECD پیرامون روشهای جایگزین برای آزمون ارزیابی ریسک نانومواد تولیدی

  تاریخ : 1395/11/24 تعداد بازدید : 702
  سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) گزارشی با عنوان " آزمون های جایگزین ارزیابی ریسک نانومواد تولید شده: وضعیت دانش موجود و تحقیقات لازم برای استفاده از نانومواد" منتشر کرد. در این گزارش، کارشناسانی از دانشگاه، صنعت، دولت و گروه های حامی منافع عمومی در مورد اینکه چگونه مدلهای جایگزین می توانند برای ارزیابی ریسک نانو مواد تولید شده، مورد استفاده قرار گیرد، به تحقیق، تجزیه و تحلیل و بحث پرداختند.
  هدف این گزارش مشخص کردن این مساله است که چگونه روش های آزمون جایگزین می توانند برای انجام آنالیز ریسک درباره سلامت انسان، سلامت اکوسیستم و داده های مواجهه مورد نیاز برای نانومواد تولیدی در کوتاه مدت و بلند مدت، مورد استفاده قرار بگیرند. هدف دیگر، مشخص کردن نیازهای تحقیقاتی برای حمایت از این روش ها در آینده ی نزدیک، بوده است. برای تهیه ی این گزارش، اقداماتی از قبیل، برگزاری یک سمپوزیوم، مطالعه موردی در زمینه روش های جایگزین برای آزمون ایمنی، تهیه گزارش‌های جدید و انتشار سه گزارش مفصل اشاره کرد. از این نتایج برای تدوین پیشنهادات لازم جهت ارتقاء دانش فعلی و برطرف کردن شکاف دانشی موجود استفاده می شود.
  یکی از نتایج این گزارش است که روش های آزمون جایگزین در حال حاضر برای غربالگری استفاده می شود و در آینده نزدیک برای تصمیم گیری‌ها در چارچوب های قانونی خاص مورد استفاده قرار خواهد گرفت. طبق این گزارش، مقابله با چالش های اساسی استانداردسازی در مواد و روش ها و گزارش‌دهی، طراحی آزمایش با هدف حصول نتایج واقعی و هماهنگی و به اشتراک گذاری همکاری‌ها و داده ها در مقیاس بزرگ، باید توسط جوامع علمی سازمان دهی و راهبری شود.
  سازمان OECD انتظار دارد نتایج این گزارش بتواند منجر به توسعه و پیاده سازی روش های آزمون جایگزین برای آزمون های نانومواد تولیدی شود، آزمون هایی که می توانند باعث تسریع در توانایی تشخیص نانومواد تولیدی خطرناک شوند و برای تصمیم گیری های مدیریت ریسک، سریع تر، قابل اطمینان‌تر و مقرون به صرفه تر باشند.