تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  اطلاعات رویداد

  کنفرانس OpenTox اروپا 2016

  تاریخ شروع تاریخ پایان مرکز برگزار کننده محل برگزاری
  1395/08/03 1395/08/07 راینفلند

  کنفرانس OpenTox Euro 2016 24 تا 28 اکتبر 2016 در راینفلند آلمان برگزار می گردد. هدف این رویداد بررسی مباحث زیر می باشد:

  1.      مدلسازی کامپیوتری مکانیسم ها در مقیاس نانو

  2.      ترجمه بیوانفورماتیک اعمال شده به ارزیابی ایمنی

  3.      قابلیت همکاری در عمل

  4.      توسعه و کاربرد روشهای AOP

  5.      نرم افزار علم باز در نمایشگاه

  6.       تاکسیکووینتیک و برون یابی و

  7.      ارزیابی ریسک