تقویم رویداد ها

    لیست رویداد ها

    اطلاعات رویداد

    کارگاه Nano Index

    تاریخ شروع تاریخ پایان مرکز برگزار کننده محل برگزاری
    1395/03/10 1395/03/11 برلین
    کارگاه Nano Index در BAUA در برلین آلمان در 30 و 31ام ماه می 2016 برگزار می گردد.